Xốp EPS Tại Bình Dương

Tháng Một 23, 2024 qoqgu 0

Xốp EPS còn có tên là mốp xốp chèn hàng,mốp xốp cách nhiệt, mốp xốp thùng đá…. Xốp EPS tại Bình Dương sản xuất từ hạt nhựa EPS nguyên sinh. Ở nhiệt độ 900oC kích nở từ 20 đến 50 lần. Sau đó cho vào khuôn gia nhiệt ở nhiệt độ 1000oC với thời gian thích hợp nén dưới lực nén cao để cho ra thành phẩm sản phẩm Mốp Xốp EPS khối đồng nhất.