Gia công xốp định hình tại HCM

Tháng Năm 2, 2024 qoqgu 0

Các sản phẩm điện tử có giá trị cao nên khi vận chuyển yêu cầu đóng gói rất nghiêm ngặt. Tuỳ thuộc vào yêu cầu của từng loại sản phẩm, xốp định hình sẽ được thiết kế dựa trên kích thước sản phẩm và yêu cầu của nhà sản xuất về độ dày của sản phẩm.